قیمت
قیمت روزانه: 280,000 تومان

یک روزه 280,000تومان

هفتگی 1,268,000تومان

ماهیانه 2,588,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره ویدیو وال ویدیو وال ها تشکیل شده اند از تعداد تلویزیون به صورت مکمل در کنار هم که مانند یک پازل در کنار یک دیگر قرار می گیرند و تشکیل یک تصویر واحد بسیار بزرگتر خواهند نمود این دستگاه ها به وسیله یک فرستنده مرکزی تنظیم و کالیبره می شوند و بعد از آن به صورت هماهنگ باهم هر یک بسته به محل قرار گیری بخش از تصویر را نمایش می دهد
ویژگی
مشخصات
ویدیو وال
47"
نمایشگر
LED
کیفیت تصویر
QHD-4K

مشتریان دیگر این کالاها را نیز اجاره کرده اند:

کالایی موجود نمی باشد.