قیمت
قیمت روزانه: 9,000 تومان

یک روزه 9,000تومان

4 روزه 29,000تومان

هفتگی 41,000تومان

ماهیانه 83,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

کاربری میز اداری به منظور انجام امور کاری، تحریری، نگارش، مطالعه، کار با رایانه و غیره مورد استفاده در شرکت و اداره جات قرار می‌گیرد. ساخت اینگونه میز ها باید استاندار بوده و متناسب با ارگونومی و فیزیک بدن افراد طراحی شده باشد تا به مروز زمان کاربر را خسته نکند.

طول :۱۲۰ سانتی متر

عرض :۸۰ سانتی متر

ارتفاع : ۷۵ سانتی متر


مشتریان دیگر این کالاها را نیز اجاره کرده اند:

کالایی موجود نمی باشد.