تماس با کلاب رنتر

آدرس : تهران، اتوبان باکری جنوب، پل فردوس(تقاطع فردوس و باکری)، مجتمع ارم، واحد 14

تلفن های تماس
:

021-44156325

021-44153648

021-44135405

تماس اضطراری:

 09035675570

ایمیل:
clubrenter@gmail.com

ساعت کاری:

 هر روز از ساعت: 8:00-20:00