قیمت
قیمت روزانه: 65,000 تومان

یک روزه 65,000تومان

هفتگی 294,000تومان

ماهیانه 601,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

مشتریان دیگر این کالاها را نیز اجاره کرده اند:

کالایی موجود نمی باشد.