قیمت
قیمت روزانه: 25,000 تومان

یک روزه 25,000تومان

هفتگی 113,000تومان

ماهیانه 231,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره باکس ساده سوارز این محصول را می توانید به عنوان بغل تختی و یا کنار میزی و یا نشیمن گاه استفاده کنید این محصول با داشتن رنگ بندی بسیار متفاوت می تواند برای شما یک تم ویژه به همراه داشته باشد

مشتریان دیگر این کالاها را نیز اجاره کرده اند:

کالایی موجود نمی باشد.