قیمت
قیمت روزانه: 75,000 تومان

یک روزه 75,000تومان

هفتگی 340,000تومان

ماهیانه 693,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره دستگاه اکسیژن ساز به عنوان یک دستگاه اکسیژن ساز خانگی بی صدا و با قابلیت های ویژه ای است که برای تولید اکسیژن با خلوص ۹۳ % استفاده می شود. این میزان خلوص اکسیژن بسیار مطلوب برای بیماران تنفسی ریوی و قلبی است که نیاز به استفاده اکسیژن سالم دارند

مدل: JAY5-Q

کاربری خانگی

داری هشدار فشار کم اکسیژن، هشدار خلوص اکسیژن

نرخ جریان اکسیژن: ۵ لیتر

دارای نمایشگر

وزن: ۱۶ کیلوگرم

کم صدا

مشتریان دیگر این کالاها را نیز اجاره کرده اند:

کالایی موجود نمی باشد.