قیمت
قیمت روزانه: 4,000 تومان

یک روزه 4,000تومان

هفتگی 18,000تومان

ماهیانه 37,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره بازی the crew برای کنسول حرفه ای ایکس باکس وان طراحی و پیاده سازی شده است که می توانید از آن مسابقه دادن در جاده های مختلف لذت ببرید بسیار حرفه ای رانندگی کنید و از آن لذت ببرید