قیمت
قیمت روزانه: 17,000 تومان

یک روزه 17,000تومان

هفتگی 60,000تومان

ماهیانه 149,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

مدل این دستگاه WPU-8900 F بوده که دارای کلید ایمنی جهت استفاده آب گرم در جلوی دستگاه، چراغ نشان دهنده روشن بودن دستگاه در جلو و همچنین دو شیر مجزا مخصوص آب گرم و سرد می باشد.

نوع سیستم تامین آب : مخزنی

ظرفیت تصفیه آب : ۴۲ لیتر بر ساعت

دارای شیر خروجی آب سرد و گرم

نوع : ایستاده

تهیه آب سرد و آب گرم