قیمت
قیمت روزانه: 8,000 تومان

یک روزه 8,000تومان

هفتگی 36,000تومان

ماهیانه 74,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره Metal Gear Solid V یکی از بازی هایی است که شما در نقش فرمانده حاضر شده و می توانید از آن به عنوان یک بازی متفاوت یاد کرد شما در محیط های مختلف مانند افغانستان و کشور های افریقایی دست به عملیات می زنید و در محیط های مختلف مجبور به انجام ماموریت هایی می شوید که بسیار هم سخت هستند و باید از آن ها موفقیت آمیز خارج شوید