قیمت
قیمت روزانه: 4,000 تومان

یک روزه 4,000تومان

هفتگی 18,000تومان

ماهیانه 37,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره watch dogs ین بازی در سانفرانسیکو آمریکا رخ می دهد و بسیار هم به جزئیات اصلی و فرعی شهر پرداخته شده است این بازی بسیار سرگرم کننده و جذاب است و محصول استودیو UBIsoft می باشد