تماس با کلاب رنتر

آدرس : تهران، اتوبان باکری جنوب، پل فردوس(تقاطع فردوس و باکری)، مجتمع ارم، واحد 14

تلفن های تماس:

02166553423

02166553424

02166531894

تماس اضطراری:

 09035675570
 09355785570

ایمیل:
clubrenter@gmail.com

ساعت کاری:

 هر روز از ساعت: 8:00-20:00