تماس با کلاب رنتر

آدرس : تهران، خیابان سازمان آب، روبه روی پارک شاهین، پلاک 47

تلفن های تماس:

 02144295016
 02144295029
 02144259513

تماس اضطراری:

 09035675570
 09355785570

ایمیل:
clubrenter@gmail.com

ساعت کاری:

 هر روز از ساعت: 8:00-20:00