اجاره باند در مراسم

باند و نکات استفاده از آن

جهت اجاره باند اکتیو کلیک نمایید اجاره باند در مراسم برای بدست آوردن یک صدای مناسب المان های بسیاری باید در نظر گرفته شود  در زیر به بررسی این المان ها می پردازیم
  • اتصال درست سیم در برخی از باند ها تفاوتی احساس نمی شود اما تاثیر کیفیت سیم یکی از عواملی است که در کیفیت صدا نقش به سزایی دارد هم چنین اگر بر عکس نصب شود کیفیت صدا به سمت جلو پرتاب نمی شود و به سمت عقب پخش می شود.
  • مشابهت باند ها در استفاده از باند ها باید توان خروجی به صورت یک نواخت باشد این فاکتور به دو علت دارای اهمیت است 1- آن که فضای پرتاب شونده در دو طرف به یک میزان باشد 2 این که اگر توان باند ها یکی نباشد به باند ضعیف تر فشار آورده می شود.
  • قرارگیری باند ها از یک دیگر و از دستگاه میکسر به یک فاصله  این میزان فاصله به نسبت به هم باید نسبت به سیستم صوتی مرکزی باید فاصله ای مشخص و ییکسان داشته باشند.
  • حتما دقت کنید تا باند بر روی پایه به صورت درست و کامل قرار گیرد هم چنین قفل پایه و قفل اتصال سیم بزنید بارها دیده شده است که یکی از این قفل ها باعث از کار افتادن عمل کرد باند در وسط راه شده و به علت مختلف باعث اختلال یا خرابی باند به صورت موقت یا دائم شده است.
  • میزان خروجی باند ها را بررسی نمایید و با توجه به فضا درخواست کنید تفاوت صدا یک باند با خروجی صدا با دو باند همراه با صدا نیمه قابل مقایسه نیست دلیل آن تعدد منبع تولید همچننین میزان پرتاب صدا است که تاثیر بیشتری دارد.
  • هرگز از تمام توان باند نباید استفاده شود زیرا بر عکس میزان ضربه بالا امکان پارگی دیافراگم و از بین رفتن باند وجود دارد هم چنین این صدا زیاد باعث کاهش کیفیت صدا می شود یعنی کیمیت در مورد صدا ربطی به کیفیت آن ندارد. الزاما هر صدا بلندی با کیفیت نیست و هر صدا کمی نیز کیفیت مناسب را ندارد.
  • در جا نمایی باند ها دقت کنید فاصله مستمع ها و سخنران با باند ها باید به صورت دقیق تنظیم شود فاصله از مستمع ها نباید کم باشد تا آن ها اذیت شوند هم چنین نباید زیاد باشد که ضعیف و ضعیف تر شود. نسبت به سخنران هم این مورد صدق می نماید اگر نسبت به سخنران زیاد باشد فاصله صدا سخنرانی را متوجه نمی شود تا نسبت به اکو و نحوه شنیدار صدا تنظیم نحوه ادا کلمات را صورت بدهد و اگر نزدیک باشد شروع به سوت کشیدن می نماید.
اجاره باند در مراسم اجاره باند