کرایه ویدئو پروژکتور در شیراز

اجاره ویدئو پروژکتور را با کلاب رنتر شروع کنید.

تکنولوژی 3D تکنولوژیی بر پایه خطای دید میتوان تکنولوژی 3 بعدی را با تکنولوژی استریو مقایسه کرد چرا ؟ برای شنیدن صدای استریو به دو گوش نیاز است و برای درک تصاویر 3 بعدی نیاز به دو چشم داریم. می پرسید چگونه؟ فیلم های 3 بعدی در واقع 2 فیلمی هستند که روی هم قرار میگیرند ، یکی آبی و یکی قرمز که به وسیله عینک یک چشم رنگ آبی فیلم را میبیند و یک چشم رنگ قرمز آن را و به خاطر اینکه این 2 فریم فیلم کمی با هم تفاوت زمانی دارند باعث میشود که ما آن را به صورت 3 بعدی ببینیم. اجاره ویدئو پروژکتور در شیراز- کلاب رنتر درواقع اگر با یک چشم فیلم 3 بُعدی را نگاه کنیم برای ما با فیلم 2 بُعدی تفاوتی نمی کند. اما یکی دیگر از دردسرهای این استفاده از این تکنولوژی لازم بودن عینک است که بعد از گذشت چندین سال از تکنولوژی سه بعدی هنوز برای دیدن فیلم و بازی های 3 بعدی باید عینک داشته باشید. اما به تازگی شرکت های سازنده روی این گزینه کار کرده اند و تلویزیون های سه بعدی ساخته اند که احتیاج به عینک ندارید ، همچنین در عرصه بازی هم شرکت های کنسول هایی را معرفی کرده اند که میتوانید به وسیله آن به بازی و فیلم های سه بعدی بدون نیاز به عینک بپردازید.

اجاره ویدئو پروژکتور اجاره ای- اجاره ویدئو پروجکشن-اجاره پروژکتور نور