اجاره کانتر

اجاره کانتر می توانید به بخش اجاره میز و صندلی از زیر بخش اجاره اجاره تجهیزات نمایشگاهی مراجعه نمایید.

کانتر به پیشخوان ، باجه ، گیشه یا دیواره و یا  میزی که قسمت اداری را از قسمت مشتریان مجزا می کند. یا محل پرداخت پول در مطب ها و رستوران ها گفته می شود کانترها در نمایشگاه به عنوان معرفی غرفه مرکز اطلاعات و... استفاده می شوند.

اجاره کانتر

به عنوان یکی از مهم ترین بخش های تجهیزات نمایشگاهی بسیار اهمیت دارد زیرا بدون مشخص شده مرکز اطلاعات غرفه و بدون داشتن نظم مشخص در ساختار یک غرفه به سرعت مخاطبان خود را از دست خواهد داد بدون این مخاطبان دقیقا هزینه شما برای برگزاری یا شرکت در نمایشگاه عملا از بین رفته است به همین خاطر تمامی شرکت ها یا افرادی که اقدام به اجاره و غرفه سازی انجام می دهند بی شرک به اهمیت این اجاره کانتر بسیار اذعان داشته و برای این بخش بسیار اهمیت قائل هستند زیرا نمایشگاه ها معرفی کالا و خدمات است و یکی از بهترین و با ارزش ترین محل هایی است که می توانند یک کسب و کار یا یک استارت آپ را در آن جا معرفی کرد و مهم ترین بخش معرفی در کانتر ها اطلاعاتی صورت می گیرد در محل هایی که شما در آن بخش دریافت وجه را دارید این اهمیت چندین برابر است مقاوت و ساختار این کانتر ها باید به گونه ای باشد که بتوانند تمام لوازم را در خود  جای دهند کامپیوتر ها لب تاپ تاب ها فرم ها و ... نمونه ای از این وسایل هستند که شما می توانید در این کانتر ها استفاده کنید و حتی صندوق دریافت اجاره کانتر در کنار کلیه وسایل مختلف می تواند تکمیل کننده و نقطه حساس و پایانی طراحی شما باشد اهمیت این موضوع و این قطعه در غرفه سازی به مقداری بالا است که می تواند تعیین نماید که میزان و نحوه موفیق شما به چه میزان باشد اجاره کانتر کانتر