کرایه تجهیزات نور پردازی و رقص نور

کرایه تجهیزات نورپردازی برای مراسم

کرایه تجهیزات نور پردازی و رقص نور و برای دیدن محصولات به بخش اجاره رقص نور و فلش ، و یا به بخش اجاره لوازم نورپردازی مراجعه کنید و محصولات را ببینید.

تاثیر گذاری نور بر انسان

نور می تواند بر خواب احساسات و حتی روان انسان تاثثیر داشته باشد. نور آبی که همواره به عنوان آرامش بخشی در ذهن را تدعی می نماید در زمانی خواب می تواند موجب افزایش استرس و بد خوابی در فرد شود. تحقیقات مختلف نشان داده است که طیف نور طبیعی به صورت کلی بر میزان اشتها و سایر المان انسان ها تاثیر مستقیم دارد. یکی از مهم ترین محل هایی که افزایش هیجان و انتقال احساسات در آن ها الزامی است جشن ها  و مراسم های شادی است مراسم هایی مانند جشن عروسی جشن تولد و ... این مراسم با ایجاد صوت شادی و ضرب آهنگ می توانند شادی را ایجاد کرد اما برای داشتن یک جشن با هیجیان نیاز به داشتن یک فضای جذاب تر هستیم به همین منظور از نور در کنار ضرب آهنگ استفاده می شود. ترکیب نور های طلایی قرمز آبی و سفید  با هم باعث ایجاد هیجان در فرد می شود و این ایجاد شادی در فرد می تواند تداوم بیشتری نسبت به زمانی داشته باشد که فرد در محیط معمولی و تنها در برابر آهنگ قرار دارد. افراد مختلف با شنیدن آهنگ ایجاد سطح مختلفی از شادی را در خود احساس می نمایند اما همه آن ها اذعان داشته اند میزان شادی در آن ها در زمانی که ترکیب صوت و نور باهم بوده است بسیار بیشتر و قابل درک تر بوده است به همین خاطر در مراسم شادی از افکت های نوری در کنار صوتی استفاده می شود با کرایه تجهیزات نور پردازی و رقص نور می توانید مجالس شادی خود را بیش از پیش جذاب و سرگرم کننده و خاطر انگیز نمایید تا در یاد ها باقی بماند. کرایه تجهیزات نور پردازی و رقص نور تجهیزات نور پردازی و رقص نور