قیمت کرایه ویلچر

کرایه ویلچر

بر ای قیمت کرایه ویلچر می توانید از طریق صفحه ویلچر اقدام نمایید.

ویلچر وسیله ای است که برای کمک به حمل و نقل انسان در زمان هایی که توانایی استفاده از پا ها به دلایل مختلف از فرد سلب می گردد را به او می دهد ساختار بسیار ساده دارد تشکیل شده است یک تیکه گاه همراه با نشیمن گاه برای نشستن و چهار چرخ که به وسیله آن ها این صندلی چرخ دار به سمت طرفین هدایت می شود. ویلچر در بسیاری موارد به صورت مقطعی مورد استفاده قرار می گیرند مانند زمان هایی که فرد دچار شکستگی در پایین تنه خود دارد یا هر نوع مشکلی که فرد نتواند در آن مدت از پاهای خود استفاده نماید پس نیاز به خرید آن بسیار کم است به همین منظور می توانید با قیمت کرایه ویلچر را بسیار ارزان تر داشته در زمان مورد نیاز داشته باشید که خود برای شما ایجاد مشکلات عدیده نگهداری از آن را به همراه نداشته باشد. معمولا چرخ های لاستیکی این ویلچر ها بر اثر عدم استفاده از بین می روند در صورت استفاده نیز فرسوده می شوند مشکلات فرسایش جایگیر بودن و ... باعث می شود این محصول پزشکی را کرایه نماید و از آن به صورت کرایه ای مورد  استفاده قرار دهند. ویلچر ها به صورت دستی و یا برقی از نظر فرآیند مشابهی را انجام می دهند اما ویلچر برقی در کل برای استفاده بسیار راحت تر و هم چنین آسان تر است زیرا با استفاده از انرژی خود جا به جا می شود و نیاز به وجود نیروی اضافی از سمت فرد مورد استفاده کننده یا اطرافین او ندارد  تا حرکت کند البته مشکل این دستگاه های برقی یکی قیمت کرایه ویلچر بالاست دیگر مدت زمان استفاده از آن ها به علت محدودیت منابع تغذیه محدود تر از ویلچر های دستی قیمت کرایه ویلچر کرایه ویلچر