کرایه تلویزیون شهری دات پیچ 6

برای کرایه تلویزیون شهری دات پیچ در اندازه های مختلف می توانید بسته به درخواست خود به یکی از لینک های زیر مراجعه نمایید.

اجاره تلویزیون شهری داخل سالن -دات پیچ ۶

اجاره تلویزیون شهری خارج سالن- دات‌پیچ۵
اجاره تلویزیون شهری خارج سالن- دات‌پیچ ۸ اجاره تلویزیون شهری – داخل سالن – دات پیچ۴
یکی از مهم ترین موضوعات در نمایشگر های شهر کیفیت تصویر است برای داشتن تصویر با کیفیت در زمان کرایه تلویزیون شهری دات پیچ باید دقت در میزان کنترل نور شود در زمان هایی که شما محبور استفاده از تلویزیون شهری در محیط هایی هستید که فضا باز است و در مقابل آفتاب به صورت مستقیم قرار دارند باید حتما میزان حداکثری نور را برای تابش استفاده نمایید البته این میزان در زمان غروب و شب هنگام بسیار زیاد است اما شما به علت طولانی بودن میزان رفت و امد در روز ها و از دست ندادن میزان باز دید روز مجبور به استفاده از حداکثر توان هستید. در زمان هایی کرایه تلویزیون شهری دات پیچ برای محل هایی است که شما در فضای باز قرار دارید اما این فضای باز دارای سرپوش یا در محیطی است که به صورت مستقیم در معرض تابش نور افتاب در صفحه نمایش را ندارید می توانید از میزان تابش 60 الی 85 درصد نیز استفاده نمایید این میزان تابش باید با توجه به وضوح فیلم و میزان نور و جلب توجه عابرین بررسی و اندازه گیری شود. در محیط هایی که مسقف هستند و کرایه تلویزیون شهری دات پیچ داخل سالنی استفاده می شود می توانید از میزان زیر 60 درصد میزان نور هم استفاده نمایید این میزان تابش بسته به نور محیط شما ممکن است به صورت دقیق نباشد و گاهی افزایش یا کاهش داشته باشد اما همواره میزان تابش نور محیط هرچه بیشتر باشد باید میزان تابش صفحه نمایش شما نیز بیشتر باشد تا تصویر به صورت واضخ نمایش داده شود. کرایه تلویزیون شهری دات پیچ

کرایه تلویزیون شهری دات پیچ 6