قیمت
ماه دلخواه پیش پرداخت: تومان

تعداد کالا:

قیمت ماهانه: ۰ تومان

مدارک لازم جهت اجاره به شرط تملیک:

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی
۲-کپی مدرک شغلی
۳- کپی یکی از قبوض
۴- کپی سند مالکیت یا کپی اجاره نامه
۵- یک معرف