قیمت
قیمت روزانه: 8,000 تومان

یک روزه 8,000تومان

هفتگی 36,000تومان

ماهیانه 74,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره بازی The Walking Dead Season Two یکی از بازی های است که شما می توانید از آن به عنوان یک ادامه موفق آمیز یاد نمایید این بازی دارای صحنه های فوق العاده و گیم پلی خوبی است این بازی دارای موسیقی متن خوبی است که می تواند هیجان بازی را افزایش دهد