قیمت
قیمت روزانه: 8,000 تومان

یک روزه 8,000تومان

ماهیانه 74,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره بازی halo 5 به شما این امکان را می دهد که با تمام قدرت آتش خود را به سمت بیگانگان هدایت نمایید تا سر زمین خود دفاع نمایید.