قیمت
قیمت روزانه: 5,000 تومان

یک روزه 5,000تومان

هفتگی 23,000تومان

ماهیانه 46,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره دسته کنترلر ایکس باکس 360 سبک متفاوت دسته ایکس باکس از زمان ارائه تا کنون باعث شده است برای بسیاری از افراد جالب باشد که می خواهند از سبک متفاوتی استفاده نماییند این تفاوت در ابتدا باعث ترس بسیاری از مدیران ماکروسافت بود اما به مرور زمان ایکس باکس با داشتن دسته ای متفاوت از آن چه مرسوم بود توانست شکل جدید دسته که به مراتب ارگونومی بسیار سازگار تر با دست داشت جای خود را بین بازیکنان یافت.