قیمت
قیمت روزانه: 5,000 تومان

یک روزه 5,000تومان

هفتگی 23,000تومان

ماهیانه 46,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره Tekken 7 یک بازی مبارزه است که توسط Bandai Namco Entertainment توسعه داده شده و منتشر شده است. این بازی نهم در سری Tekken است و برای اولین بار از موتور Unreal استفاده می کند. Tekken 7 در ماه مارس 2015 در ژاپن انتشار بازی محدودی در ژاپن داشت