قیمت
قیمت روزانه: 4,000 تومان

یک روزه 4,000تومان

هفتگی 18,000تومان

ماهیانه 37,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

بازی mortal kombat xl یکی از جدید ترین بازی های یک بازی بسیار قدیمی است که اولین بار برای کنسول سگا عرضه شد و بسیار هم طرف دار داشت این بازی بسیار متفاوت از نخسه های قبلی خود است اما بر خلاف تیکن که یک بازی مبارزه ای و رقیب است ظاهر بازیکنان چندان دچار تغییرات نشده است و یاد آور خاطرات خوش گذشته است که می تواند عامل بسیار خوبی در موفقیت این محصول باشد