قیمت
قیمت روزانه: 5,000 تومان

یک روزه 5,000تومان

هفتگی 23,000تومان

ماهیانه 46,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره بازی the-last-guardian علاقه به حضور یک آواتار همواره باعث شده که سریال ها و فیلم و بازی هایی این شکلی ساخته شود آخرین نگهبان نیز جز همین دسته از بازی ها است که می توانید تعامل و همکاری یک موجود خیالی (تریگو) و یک پسر بچه را باهم در حل معما ها و داستان ها بازی پیش برید شما کنترل پسر بچه را بر عهده دارید و در مقابل مشکلات و نگهبانان و یا رد کرد موانع باید منتظر تریگو باشید.