قیمت
قیمت روزانه: 5,000 تومان

یک روزه 5,000تومان

هفتگی 23,000تومان

ماهیانه 46,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره بازی ghost recon بازی ghost recon یک سبک متفاوت از زندگی کارتل های مواد مخدر است و مبارزات سبک خشن و اکشن در این بازی می توانید هیجان را تجربه نمایید اما با این حال باید بیخیال مشکلات سنگر گیری و حفاظت شوید بسیاری از جاهای باید سریع و بدون معطلی از محل در گیر عبور کنید و گرنه دچار مشکلات خواهید شد