قیمت
قیمت روزانه: 9,000 تومان

یک روزه 9,000تومان

هفتگی 41,000تومان

ماهیانه 83,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

کاربری میز اداری برای انجام امور کاری در شرکت و اداره جات است. ساخت اینگونه میز ها باید استاندار بوده و متناسب با ارگونومی و فیزیک بدن افراد طراحی شده باشد تا به مروز زمان کاربر را خسته نکند.

طول :۱۲۰ سانتی متر

عرض :۸۰ سانتی متر

ارتفاع : ۷۵ سانتی متر