قیمت
قیمت روزانه: 7,000 تومان

یک روزه 7,000تومان

هفتگی 32,000تومان

ماهیانه 65,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره کلمن شیشه ای می تواند علاوه بر پذیرایی از میهمانان ظاهری زیبا به محیط اطراف ببخشید.

جنس : شیشه ای 

ظرفیت : 6 لیتر

موارد استفاده : جشنها،مهمانی ها ، همایشها و جلسات مختلف