قیمت
قیمت روزانه: 50,000 تومان

یک روزه 50,000تومان

هفتگی 226,000تومان

ماهیانه 462,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

میز اطلاعات نمایشگاهی یا کانتر پیشخوان نمایشگاهی یک محصول ساده در عین حال کاربردی است که نقش بسیار اساسی جهت ارائه اطلاعات دارد و جلب مخاطب دارد این میز اطلاعات نمایشگاهی از یک ساختار ساده تشکیل شده است صفحه که معمولا جنس PVC یا تخته های MDF است که نقش سطح اتکا درا دارد. یک بدنه با قابلیت مگنت شدن صفحه تبلیغاتی که اطلاعات هر شرکت یا هر غرفه به صورت چاپی و از جنس فلکسی بر روی آن به صورت چاپ قرار م