قیمت
قیمت روزانه: 45,000 تومان

یک روزه 45,000تومان

هفتگی 204,000تومان

ماهیانه 416,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

تریبون یا محل سخنرانی برای مراسم و همایشاتی مناسب است که در آن ها نفر یا نفراتی اقدام به ایراد سخن رانی می نمایند به همین خاطر از یک میز یا یک جایگاه برای سخنرانی و قرار دادن نت ها دستگاه های همراه و هم چنین میکروفون جهت پخش صدا نیاز دارد در واقع تریبون به همان میز گفته می شود که در مقابل سخنران قرار دارد کلمه تریبون یک کلمه فرانسوی است که به معنی جایگاه و که ریشه ای رومی داشته است در واقع

مشتریان دیگر این کالاها را نیز اجاره کرده اند: