قیمت
قیمت روزانه: 55,000 تومان

یک روزه 55,000تومان

هفتگی 249,000تومان

ماهیانه 508,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

اجاره باکس ساده سوارز این محصول را می توانید به عنوان بغل تختی و یا کنار میزی و یا نشیمن گاه استفاده کنید این محصول با داشتن رنگ بندی بسیار متفاوت می تواند برای شما یک تم ویژه به همراه داشته باشد