قیمت
قیمت روزانه: 13,000 تومان

یک روزه 13,000تومان

هفتگی 59,000تومان

ماهیانه 120,000تومان

تعداد روز دلخواه

تعداد کالا:

نهایی: تومان

این محصول سازه ای است که در مکان های پر تردد برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه و یا هدایت میهمانان در مجالس، هتل ها و مکان های مشابه استفاده می گردد.

سازه ای زیبا و تشریفاتی

پایه های فلزی و مقاوم

راحتی نصب و جداکردن طناب

جابه جایی آسان